Mikrofotografie, jak ze světelného, tak z elektronového skenovacího mikroskopu nám odhalují podrobnosti, jež naše oko nedokáže v reálném životě zachytit.   Díky moderní technice můžeme objevovat nečekaně krásný a zajímavý neviditelný svět. Fantaskní obrazy mikrosvěta se mohou stát výjimečným designovým doplňkem každého interiéru.

  
Nejvyšší  kvalita
Nejlepší vybrané práce nabízím tištěné a vyrobené na maximální možné úrovni.  Každý tisk je individuálně kalibrován a vyroben v profesionální laboratoři po osobním schválení zkoušky autorem.  Výsledkem jsou bezchybné originály v muzejní kvalitě.

Limitované série
Originály jsou k dispozici v přísně omezeném počtu ručně podepsaných a číslovaných kopií.  Fotografie jsou vyrobeny najednou (v limitovaném počtu 5-10ks), většinou v rozměru 35cm x 50cm. U těchto děl autor ručí, že v daném rozměru jím nebudou vyrobeny další originály. V ojedinělých případech je možné vyrobit další omezenou sérii do 10ks, ale pouze ve výrazně jiných rozměrech. Záruka originálu se nevztahuje na publikaci v elektronických nebo tištěných médiích.
Zakoupením fotografie z limitované edice získáte exkluzivně unikátní dílo.
V současné době je otevřeno 10 sérií, vyčerpaných v průměru z 40%.
V případě individuálních požadavků zašlu náhledy fotografií připravených k otevření dalších limitovaných sérií.   

Otevřené série
Fotografie, které nejsou zařazeny do limitovaných edicí je možné zakoupit jako podepsané tisky bez číselného označení kopie.

Ceny
Limitovaná  série:  od 6000 Kč (250 EUR) za první číslovaný originál, s počtem prodaných kusů ze série se cena zvyšuje.
Otevřené série:  1500 Kč  za tisk 30cm x 45cm.

Ceny jsou za neadjustované fotografie. V případě potřeby je možné díla možné dodat včetně rámu, pasparty a vakuového nalepení.