Podmínky použití
Internetové stránky byly zřízeny pro osobní použití a prohlížení. Přístupem na tyto stránky a jejich využíváním přijímáte tyto podmínky použití, které začínají platit prvním použitím. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito podmínkami, nenavštěvujte ani nepoužívejte tyto internetové stránky. Přístupem k těmto internetovým stránkám či jejich používáním se zavazujete těmito podmínkami řídit.
Zřeknutí se odpovědnosti
Stránky viktorphoto.eu se poskytují, jak stojí a leží, bez jakýchkoliv vyjádření či schvalování a bez záruk jakéhokoliv druhu. Provozovatel těchto internetových stránek nezaručuje, že materiály na těchto stránkách budou fungovat bez přerušení či bez chyb, že případné závady budou opraveny nebo že tyto stránky či server, na kterém jsou provozovány, neobsahují viry a poskytují plnou funkčnost, přesnost a spolehlivost obsahu. V žádném případě provozovatel těchto internetových stránek neodpovídá za jakoukoliv ztrátu či škodu včetně ztrát a škod nepřímých a následných nebo takových, které vzniknou užíváním či nemožností užívat data nebo zisk pocházející nebo vzniklý ve spojitosti s používáním internetových stránek viktorphoto.eu. Provozovatel těchto internetových stránek nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jako přímý nebo nepřímý důsledek návštěvy těchto internetových stránek nebo za např. manipulace na softwaru nebo systému návštěvníkům třetí stranou. Nenese dále žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které tyto stránky odkazují.
Antivirová ochrana
Snažíme se kontrolovat materiál z internetových stránek ve všech fázích jejich tvorby. Uživatel by však měl veškerý obsah stahovaný z internetu prověřit vlastním antivirovým programem. Neodpovídáme za žádné ztráty, přerušení nebo poškození dat na počítačovém systému uživatele, k nimž může dojít při používání materiálu z těchto stránek.
Autorská práva a duševní vlastnictví
© Copyright Viktor Sýkora, 2005-2010
Názvy, fotografie a loga na stránkách jsou ve vlastnictví provozovatele těchto internetových stránek. Žádná část viktorphoto.eu nemůže být kopírována, distribuována, reprodukována, publikována nebo použita jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu Viktor Sýkory (viktor.ep@gmail.com). V případě porušení těchto práv provozovatel podnikne k nápravě příslušné právní kroky.E-mail: viktor.ep@gmail.com